Bài Viết Mới    

13-03-2018
Kính thực tế ảo HTC Vivve

Với kính thực tế ảo Vive, bạn có thể nhìn và di chuyển xung quanh một môi trường thực tế ảo. Vị trí và chuyển động của bạn đã đựơc theo dõi vì thế bạn có thể tương tác và khám phá thế giới kì diệu.

13-03-2018
Kinect - Cảm biến động tác

Cảm biến động tác điều khiển người dùng