Bài Viết Mới    

15-03-2018
Máy chiếu Panasonic VX600

Dùng chiếu hình ảnh

13-03-2018
Kinect - Cảm biến động tác

Cảm biến động tác điều khiển người dùng